Trenger du et praktisk og brukervennlig

matsikkerhetssystem tilpasset din bedrift?

 

Virksomheter som produserer, importerer og omsetter mat har ansvar for at maten vi spiser er trygg å spise. For å ivareta matsikkerheten kreves det etterlevelse av næringsmiddellover, forskrifter og matsikkerhetsstandarder som f.eks.  ISO 22000, BRC og HACCP. For å utarbeide og implementere et brukervennlig kvalitetssystem er det behov for ressurser, kompetanse og erfaring.

 

Trenger du innspill og hjelp? Vi jobber med dette daglig!

 

Et effektivt kvalitetssystem er brukervennlig

 og en naturlig del av den daglige driften!

Kvalitetssystem - Trygg Mat © 2006

 

Kvalitetssystem

- Trygg Mat

Utarbeidelse, forbedring og implementering av kvalitetssystemer

IK-MAT

HACCP

BRC

ISO 22000

ISO 9001

GMP

Regelverk

Prosedyrer

Revisjon

Statusanalyse

Prosesskartlegging

Opplæring

Prøveuttak

mm